MN: Mining Engineering


GA - General Aptitude

Q1 - Q5 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q6 - Q10 carry two marks each.
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
(A)
(B)
(C)
(D)
MN: Mining Engineering

Q1 - Q25 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 13
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 14
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 15
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 16
Q.No. 17
Q.No. 18
Q.No. 19
Q.No. 20
Q.No. 21
Q.No. 22
Q.No. 23
Q.No. 24
Q.No. 25
Q26 - Q55 carry two marks each.
Q.No. 26
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 27
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 28
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 29
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 30
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 31
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 32
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 33
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 34
Q.No. 35
Q.No. 36
Q.No. 37
Q.No. 38
Q.No. 39
Q.No. 40
Q.No. 41
Q.No. 42
Q.No. 43
Q.No. 44
Q.No. 45
Q.No. 46
Q.No. 47
Q.No. 48
Q.No. 49
Q.No. 50
Q.No. 51
Q.No. 52
Q.No. 53
Q.No. 54
Q.No. 55