XL: Life Sciences


GA - General Aptitude

Q1 - Q5 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q6 - Q10 carry two marks each.
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
(A)
(B)
(C)
(D)
XL: Life Sciences - P: Chemistry (Compulsory)

Q1 - Q5 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
Q.No. 4
Q.No. 5
Q6 - Q15 carry two marks each.
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
Q.No. 13
Q.No. 14
Q.No. 15
XL: Life Sciences - Q: Biochemistry

Q1 - Q10 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
Q.No. 10
Q11 - Q20 carry two marks each.
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 13
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 14
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 15
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 16
Q.No. 17
Q.No. 18
Q.No. 19
Q.No. 20
XL: Life Sciences - R: Botany

Q1 - Q10 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
Q11 - Q20 carry two marks each.
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 13
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 14
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 15
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 16
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 17
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 18
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 19
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 20
XL: Life Sciences - S: Microbiology

Q1 - Q10 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
Q11 - Q20 carry two marks each.
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 13
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 14
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 15
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 16
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 17
Q.No. 18
Q.No. 19
Q.No. 20
XL: Life Sciences - T: Zoology

Q1 - Q10 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 10
(A)
(B)
(C)
(D)
Q11 - Q20 carry two marks each.
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 13
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 14
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 15
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 16
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 17
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 18
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 19
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 20
XL: Life Sciences - U: Food Technology

Q1 - Q10 carry one mark each.
Q.No. 1
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 2
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 3
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 4
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 5
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 6
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 7
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 8
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 9
Q.No. 10
Q11 - Q20 carry two marks each.
Q.No. 11
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 12
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 13
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 14
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 15
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 16
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 17
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 18
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 19
(A)
(B)
(C)
(D)
Q.No. 20